Monday, 22 October 2012

Erotiški batraiščiai tragikomiškai besirangantys apie poeziją padoriuose Venclovų namuose

Spalio 19-21 dienomis Venclovų namuose vyko Poezijos Festivalio "TARP" 2012-ųjų metų įžanginis renginys, pirmą kartą surengtas Lietuvoje,- Poetinių komiksų dirbtuvės. Grojant gyvai dj muzikai poetai čia pat kūrė eiles, kurias menininkams buvo leista jautriai darkyti pagal savo vaizduotę naudojant be-tono spalvas. Mano darbai:
pagal Aistės Grajauskaitės eilėraštį "Lieptas":

kruvinas šermukšnis sutelpantis į tave pačią
negelbsti moters kuri dar
mergina – ir vaikas amžinai
negelbsti naktys su kitais, nes
baimė būti savimi ir savyje baisesnė
už viešą panieką
moterie mano, ženk kabančiais
lieptais pastatytais iš
Lelijų
mudvi žinom, jog keliai turi
pabaigą – vieną – tarp dangaus ir
žemės.
jei klysti – tai klysti iki galo
jei žengsi pro savo sielos
slenkstį
tik nemeluok man
aš tavo kabantis lelijų
lieptas
į
(į gyvenimą)
Tave pačią---


pagal Juliaus Kelero eilėraštį "Veidas, tik tylintis veidas" (iš knygos "Tai tu"):
tavo veidas išauga tyloj
jis palieka bedugnę ir kyla,
ieškodamas, kur atsiremti
paukščių lizduos arba ten,
kur žuvys pakelia galvas –
veidas, tik tylintis veidas
jį saulė apšviečia, svetimo
rūbo plazdėjimas verčia
jį slėptis, aukštai
tavo veidas sklando, šešėliai
nedrįsta jo vytis –
veidas, tik tylintis veidas štai
pagal Gyčio Norvilo eilėraštį "Kai numirsim" (iš knygos "Išlydžių zonos):
norėčiau pasivaikščioti kartu po parką
būt takeliu tau po kojų
---
arkliai rupšnojo vienas kito šešėlįeskizas pagal Aistės Grajauskaitės eilėraštį "Lieptas"